Рішення обласної радиПро Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про попередження насильства в сім’ї”, „Про протидію торгівлі людьми”, проектом Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення, розробленим Державною службою молоді та спорту України, з метою забезпечення реалізації державної сімейної та гендерної політики, ураховуючи подання облдерж-адміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки (додається).
2. Установити розмір подарунків, призів, які вручаються при проведенні заходів програми, у сумі, що не перевищує 10 неоподаткованих мінімумів і залежить від фінансових можливостей, які визначаються у кошторисі витрат, затвердженому головним розпорядником коштів. Кількість і розмір заохочувальних призів  визначаються з урахуванням  фінансових можливостей.
3. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським головам розробити й затвердити місцеві програми щодо розвитку сімейної та гендерної політики на 2012 – 2021 роки та щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації інформацію про стан їх виконання.
4. Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації щоквартально надавати звіт до постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді.

 

 

Голова обласної ради                                                                   Є. УДОД

 

м. Дніпропетровськ
3 лютого 2012 р.
№ 241-11/VI

 

Додатки