Рішення обласної радиПро обласну соціальну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2014 – 2018 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону праці”, „Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки”, з метою удосконалення регіональної системи управління охороною праці, що сприятиме вирішенню питань організаційного, матеріально-технічного та наукового забезпечення робіт у галузі охорони праці, запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації та висновки постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці, обласна рада в и р і ш и л а:

Читати далі...

Додатки...